GFX-750™  Навигатор

Најдобар навигатор за секојдневни полјоделски активности. Претставува оптимална опрема за прецизно полјоделство, на кои им се потребни различни нивоа на точности и едноставна контрола прскање и ѓубрење. Ви овозможува едноставно користење, модерен екран осетлив на допир и компатибилен со сите ISOBUS машини.

Trimble GFX-750 е идеален навигатор за системот Trimble Autopilot со фабрички подготвена автоматско управување на машината, за Trimble Autopilot MD (Motor Drive), како и за Trimble EZ-Pilot Pro.

GFX-750

Клучни функции

 • Автоматска контрола на самоодни машини со Trimble Autopilot и Trimble EZ-Pilot Pro.
 • Технологија NextSwath™ - автоматски ја води машината на следниот ред, со системот Trimble Autopilot.
 • Технологија Trimble xFill™ - овозможува непречено работење во случај на губење приемниот сигнал од GNSS базната станица или VRS мрежата на пеманентни станици во времетрање од 20 минути.
 • Контрола на распрскувач минерални ѓубрива, прскалици и сејалици со системот ISOBUS или Trimble Field-IQ.
 • Автоматско вклучување/исклучување на секција - намалено преклопување при ѓубрење, прскање и сеење
 • Променливо влезно дозирање
 • Trimble Ag App Central - достапност на многу дополнителни апликации
 • Интернет пристап
 • TeamViewer / Брза поддршка далечинска поддршка
 • Меморирање на податоци за обработливите парцели
 • Мапирање на граници и објекти на парцели
 • Пресметување на површината на парцелата

Технички карактеристики

 • Екран со висока резолуција, осетлив на допир, дијагонална големина 25.4cm
 • Android оперативен систем
 • Контролира до 256 секции со ISOBUS системот и 4 производи со Trimble Field IQ системот за контрола на инпути.
 • NAV-900, комбинација контролер за управување и приемник кои се монтира на кров.
 • Компатибилен и со NAV500
 • Подесувачки екран
 • 1 интегрирана камера со поддршка за додатна камера
 • Лесен за пренос од возило во возило, благодарение на мал број на кабли во кабината.
 • Подржува Trimble RTX корекциски сигнали