NAV-500™ навигациски приемник

Навигацискиот приемник NAV-500™е компатабилен со кој било навигатор од серијата GFX. Ви нуди прецизно решение, способен да прима корекции од повеќе GNSS сателитски констелации. Добијте повторлива прецизност под метар, притоа покривајќи го целото имање по одлична цена за користење при обработката на почвата, сеење на широки површини, прскање и берба.

NAV-500

Клучни функции

  • Нископрофилно,робусно кучиште
  • Trimble ViewPoint RTX™ корекции
  • 5 сателитски констелации
  • Рачно водење со корекции при попречен наклон
  • Компатибилен со EZ-Steer® Assisted, Management System и EZ-Pilot® Pro System за управување
  • 4.1 Bluetooth®
  • Повеќекратни CAN врски