Услуги


Навигаторите Trimble TMX-2050, GFX-750 и CFX-750 GNSS се модуларни. Нивната точност и функционалност може да се надоградуваат. Достапни се 3 нивоа на точност: основно, средно и високо.

Основните сигнали за корекција на точноста се користат за помалку захтевни операции во зависност од потребната точноста на преклопот на теренските активности. Овие сигнали се користат за рачно (мануелно) управување и при автоматско управување.

За употреба на сигнали со средно и високо ниво на точност, императив е автоматско или асистирано управување, за да се постигне декларираната точност во пракса.

За најсложените земјоделски операции, препорачуваме високо ниво на точност и сигнал за корекција на RTK. Сигналот за корекција на RTK се добива на два начина:

За корисниците на навигациските системи од брендот Trimble кои работат со RTK сигнал, достапна е технологијата xFill ™, која овозможува непречено работење во случај на прекин на приемниот сигнал од базната станица GNSS или VRS мрежата на постојани станици.

Изберете го нивото на точност и корекцискиот сигнал што најдобро одговара на вашите потреби: