Trimble Access

Trimble Access е универзален теренски софтвер за сите Trimble тотални станици, геодетски GNSS приемници, копнени или воздушни фотограметриски системи.

Универзален теренски софтвер за Trimble геодетски уреди и системи

Trimble Access е универзален теренски софтвер за сите Trimble тотални станици, геодетски GNSS приемници, копнени или воздушни фотограметриски системи.

Работи практично на сите контролери и оперативни системи Trimble, вклучувајќи ги Windows 10 Professional и Android.

Универзалноста подразбира не само контрола на различни уреди и системи, туку истовремена употреба на еден контролер со неколку мерни сензори, при што сите податоци се запишуваат во еден проект – извонреден систем за интегрирано геодетско истражување (Trimble Integrated Surveying).

Во зависност од инструментот или системот на кој е поврзан, Trimble Access го прилагодува својот изглед и ги прикажува функциите достапни само за тој уред или систем.

Софтверот е модуларно организиран, така што стандардните функции на геодетски мерења припаѓаат на општиот геодетски модул. Достапни се и дополнителни модули за тунели, патишта, оскултација, сеизмологија, детекција на подземни инсталации и други.

Снимените податоци се прикажуваат на прегледна дигитална карта, која исто така поддржува бројни датотеки во заднина, вклучувајќи DXF цртежи, скенирани планови или ортофо, дури и списоци на точки од надворешни CSV или TXT датотеки. Снимените точки се прикажуваат во посебен слој со соодветни симболи, кои се разликуваат во зависност од инструментот и начинот на одредување на координатите на точката.

Финалните податоци можете да ги извезете на лице место, до самиот контролер, USB флеш меморија, да ги испратите понатаму по е-пошта или да користите функции за автоматска синхронизација – Trimble AccessSync.

 

Синхронизација на терен-канцеларија во реално време

Богатата функционалност не запира со самото мерење. Можете да овозможите размена на податоци со канцеларијата во секое време – директно од теренот. Користејќи ја услугата Trimble AccessSync, имате можност за пренос на податоци со софтверот Trimble Business Center што го користите за понатамошна обработка, вклучувајќи го следново:

Пренесување на измерените податоци од теренот директно во софтверот Trimble Business Center во канцеларијата

Испраќање на различни датотеки и податоци од канцеларијата до теренот (позадински карти, списоци со координати, DXF позадински цртежи, проекти и работни задачи што треба да се имплементираат, итн.)

Примање обработени податоци од софтверот TBC за дополнување на теренските истражувања или други мерења

Размена на какви било промени во проектите, без разлика дали се направени на терен или во канцеларија

Испраќање на комплетни проекти од терен подготвени за испорака до клиентот.

Гео Инновус е официјален претставник на ценети светски брендови како што се CHCNAV и Trimble. Ви нудиме сеопфатна палета на производи кои опфаќаат три клучни индустрии: земјоделство, геодезија и градежништво.

Мени

Контакт

078 333 251
geoinnovus@gmail.com
Скопје, Влае