Trimble системи за прецизно полјоделство.

Современото полјоделтво се соочува со големи предизвици предизвикани од жестоката пазарна конкуренција, зголемените цени на суровините, несигурните цени на земјоделските производи и климатските промени. Зголемувањето на продуктивноста и ефикасноста, исполнувањето на агротехничките рокови, истовремено намалувањето на трошоците и зголемувањето на приносите стануваат императив. Тоа може да се постигне само со примена на најсовремена технологија, која овозможува навремени одлуки и целосна контрола на земјоделското производство.

Портфолио на производи

Портфолиото на производи на Trimble Agriculture го вклучува целиот асортиман на системи и софтвери во прецизното полјоделство. Достапни се решенија за сите фази на полјоделско производство, од сеидба до жетва:

 • управување на самоодни земјоделски машини (мануелни и автоматски)
 • Автоматска контрола на работните машини
 • Сеење, садење
 • Прскање
 • Оплодување
 • Променливо влезно дозирање
 • Меѓуредна култивација
 • Наводнување
 • Жетва
 • Израмнување на земјиштето
 • Одводнување
 • Управување со податоци
Портфолио

Бидете поврзани со својата фарма | Раководење и управување

Семејството на Android навигаторите од Trimble Agriculture им помага на полјоделците да ги комплетираат теренските задачи брзо и ефикасно, а исто така мапираат и следат информации од теренот во реално време со најголема точност.

Побарај понуда

Everything you do in the geospatial world leaves a mark. You want accurate, reliable, and intelligent solutions. With Trimble’s Geospatial solutions—sensors, field applications, real-time communications, field and back office processing, modeling, and analytics—you get the most progressive tools in precision technology. World-leading solutions that let you make your mark with permanence.

Mark your Mark